Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O iubire neconvențională
O iubire neconvențională
O iubire neconvențională
Ebook371 pages5 hours

O iubire neconvențională

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În timp ce investighează o moarte suspectă, detectivul particular Ambrose Wells este condus de indicii la domeniul castelului Aldwick ‒ exact în mijlocul haosului. Castelul e în flăcări, și, în toată nebunia iscată, o femeie frumoasă și patru tinere încearcă să fugă călare. Se dovedește că domnișoara Concordia Glade, un spirit liber cu concepții moderne despre educația femeilor și un trecut plin de secrete și totodată profesoara celor patru fete, încearcă să scape de un lord al crimei care pare să își fi făcut planuri serioase de câștig de pe urma domnișoarelor. Acum, singura lor speranță devine Ambrose, un bărbat misterios și singuratic ‒ și cu o pasiune crescândă pentru neobișnuita profesoară.

Pericolele îi pândesc pretutindeni, atât pe străzile Angliei victoriene, cât și în saloanele lumii bune a Londrei, însă Concordia și Ambrose sunt hotărâți să facă tot posibilul pentru a le ține pe fete în siguranță. Și în vreme ce își pun viața în pericol pentru a descurca ițele unei afaceri care lasă în urmă tot mai multe crime, ei se văd totodată nevoiți să înfrângă ceva mult mai periculos: pasiunea clocotitoare ce le amenință independența câștigată cu mari eforturi...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415872
O iubire neconvențională

Read more from Quick Amanda

Related to O iubire neconvențională

Related ebooks

Erotica For You