Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Până la sfârșitul veacurilor
Până la sfârșitul veacurilor
Până la sfârșitul veacurilor
Ebook329 pages6 hours

Până la sfârșitul veacurilor

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Bill, un tânăr avocat care lucrează pentru respectabila firmă a familiei sale în New York, lasă în urmă viața pentru care s-a pregătit până atunci, pentru a deveni preot în îndepărtatul Wyoming. Jenny, soția sa, un stilist renumit, se hotărăște să abandoneze lumea fascinantă a modei pentru a fi alături de soțul ei, căci cei doi împărtășesc certitudinea că destinele lor sunt legate pentru veșnicie.

Aproape patruzeci de ani mai târziu, Robert, un editor independent din Manhattan care a renunțat la viața personală pentru a construi o afacere puternică, este în căutarea cărții cu care să dea lovitura. Și o găsește acolo unde se aștepta mai puțin, scrisă de o tânără Amish, în secret, noaptea, la lumina lumânării. Bărbatul se îndrăgostește mai întâi de carte, și apoi de femeia pe care n-a întâlnit-o niciodată și pornește în căutarea ei.

Cele două relații remarcabile aflate la decenii distanță se împletesc în moduri neașteptate și surprinzătoare, când îndrăgostiții se pierd și se regăsesc apoi, într-un roman despre curaj, risc, speranță... și dragostea care nu moare niciodată.

„În cărțile ei regăsim trăiri intense, lacrimi, durere, iubire, dezamăgire – exact ca în viață!“ Anca-Georgiana Marcovici

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415858
Până la sfârșitul veacurilor

Read more from Steel Danielle

Related to Până la sfârșitul veacurilor

Related ebooks

Erotica For You