Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Otrava perfectă
Otrava perfectă
Otrava perfectă
Ebook367 pages5 hours

Otrava perfectă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu reputația distrusă de zvonurile că și-ar fi otrăvit viitorul soț, Lucinda Bromley trăiește la marginea înaltei societăți, având grijă de sera ei și oferind ocazional consultanță în cazuri de crimă. Fiindcă reputata botanistă are un talent unic: poate detecta aproape orice tip de otravă, mai ales dacă are origini în lumea plantelor. Însă moartea unui lord zguduie liniștea relativă pe care și-a găsit-o, căci la scena crimei Lucinda găsește urme ale unei ferigi unice în Anglia, care i-a fost furată de curând din propria seră. Pentru a desluși acest mister care ar putea să arunce bănuiala chiar asupra ei, Lucinda apelează la un coleg din Societatea Ocultă. Caleb Jones conduce o agenție de investigații specială, și Lucinda are încredere că secretele ei vor fi în siguranță. Pe măsură ce ancheta scoate la iveală o conspirație mortală care își are originile în zilele de început ale Societății Oculte, Caleb și Lucinda sunt atrași în mrejele unei pasiuni copleșitoare, dar și în ițele unei nebunii ancestrale care îl poate arunca pe Caleb în abisurile propriului suflet torturat, de unde numai Lucinda îl poate salva.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415834
Otrava perfectă

Read more from Quick Amanda

Related to Otrava perfectă

Related ebooks

Erotica For You