Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O alegere dificilă
O alegere dificilă
O alegere dificilă
Ebook305 pages5 hours

O alegere dificilă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Jason Kincaid, baron de Radford, este năucitor de chipeș, fabulos de bogat și total lipsit de scrupule. A obținut de fiecare dată tot ce și-a dorit – cu o singură excepție: marea lui dragoste din tinerețe. Acum, ajuns la vârsta la care începe să-și pună problema unui moștenitor, își dorește să câștige pariul pus cu bunul său prieten George Fitzwilliam și să-i demonstreze acestuia că o poate lua în scurt timp de soție pe Caroline Hanscombe – un nume ales la întâmplare dintr-un bol.

În ciuda averii și-a înfățișării seducătoare, Jason nu reușește să o cucerească pe Caroline, ci doar s-o înspăimânte. Deși obligată de un tată avar să accepte logodna cu baronul, ea își găsește sufletul-pereche în persoana galantului căpitan Richard Davenport, de care o leagă nenumărate pasiuni comune. Dar cum ar putea o fetișcană timidă să refuze dorințele unui lord care îi ignoră cu atâta ușurință toate protestele, înainte ca îngrozitoarea zi a cununiei să sosească – și speranțele ei de a scăpa să se evapore una câte una?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415742
O alegere dificilă

Read more from Putney Mary Jo

Related to O alegere dificilă

Related ebooks

Erotica For You