Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vorbe dulci
Vorbe dulci
Vorbe dulci
Ebook432 pages6 hours

Vorbe dulci

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Când agentul special Grayson Kincaid de la FBI o întâlnește pentru prima dată pe Olivia MacKenzie, este mai impresionat decât vrea să recunoască. Tânăra avocată frumoasă și dură lucrează pentru Fisc și se află pe urmele unei scheme piramidale foarte elaborate, pusă la cale chiar de tatăl ei. Nimerește însă în mijlocul unei operațiuni FBI sub acoperire și, fără să vrea, o distruge complet. În plus, investigația sa îi deranjează pe mulți, așa că devine ea însăși o țintă vie, sortită a fi eliminată. Deși obișnuită cu situațiile-limită, Olivia este destul de inteligentă ca să știe când trebuie să ceară ajutor. Mai ales când ajutorul este înalt, brunet și foarte sexi...

Împreună, Grayson și Olivia luptă împotriva corupției, dar și împotriva atracției irezistibile pe care o simt unul față de celălalt. O luptă pe care amândoi o vor pierde.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415582
Vorbe dulci

Read more from Garwood Julie

Related to Vorbe dulci

Related ebooks

Erotica For You