Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Călătorie spre iubire
Călătorie spre iubire
Călătorie spre iubire
Ebook434 pages7 hours

Călătorie spre iubire

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un maestru al spionajului cu chip de înger păcătos și un trecut eroic, dar întunecat, Lord Robert Andreville se întoarce la căminul strămoșesc din Yorkshire după doisprezece ani în care a desfășurat operațiuni extrem de primejdioase împotriva lui Napoleon.

Pe jumătate indiancă mohawk, Maxima Collins nu reușește să-și găsească locul în Anglia, dar nimic n-o va opri din călătoria spre Londra, unde vrea să afle adevărul despre moartea subită a tatălui său, vlăstarul unei familii nobile englezești care a dus mereu o viață aventuroasă.

Împreună vor străbate Anglia, încercând să scape de urmăritori și tatonându-se reciproc într-un dans al dorințelor în care adevărul rămâne greu de stabilit și singurul lucru cert este pasiunea. Un secret cumplit le zguduie idila ‒și numai dragostea are puterea de a vindeca rănile trecutului.

„Magie pură... o călătorie incredibilă a imaginației oferită de una dintre cele mai bune scriitoare de romane de dragoste a acestor vremuri.“ - Romantic Times

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415643
Călătorie spre iubire

Read more from Putney Mary Jo

Related to Călătorie spre iubire

Related ebooks

Erotica For You