Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mireasa și Bestia
Mireasa și Bestia
Mireasa și Bestia
Ebook314 pages4 hours

Mireasa și Bestia

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Având ca fundal istoric decadenta curte franceză a secolului al XVII-lea, romanul Sandrei Gulland te captivează de la primele pagini – tânăra și excentrica Louise reușește să îmblânzească un armăsar sălbatic alb cu ajutorul magiei negre. Această întâmplare o va urmări întreaga viață, influențându-i-o în moduri nebănuite.

Prea săracă să se mărite sau să intre la o mănăstire, Louise este acceptată ca doamnă de companie la curtea lui Ludovic al XIV-lea, unde Regele Soare se îndrăgostește de ea. Pe măsură ce iubirea lor devine tot mai puternică, Louise îi dăruiește regelui patru copii, este făcută ducesă și se bucură de favoruri imense la curte, ca amantă oficială. Însă intrigi periculoase îi vor amenința poziția privilegiată, locul în inima lui Ludovic și chiar viața.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415193
Mireasa și Bestia

Read more from Teresa Medeiros

Related to Mireasa și Bestia

Related ebooks

Erotica For You