Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anne de York. Iubirea pierdută
Anne de York. Iubirea pierdută
Anne de York. Iubirea pierdută
Ebook417 pages14 hours

Anne de York. Iubirea pierdută

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În 1470, lady Anne Neville, fiica puternicului conte de Warwick, se logodește, împotriva voinței ei, cu Eduard, prințul de Wales. Însă inima ei îi aparține lui Richard, duce de Gloucester. Când logodnicul ei moare în bătălie, Anne este liberă să-l ia de soț pe cel pe care-l iubește. Viața lor idilică împreună nu durează mult, căci soarta le rezervă o surpriză – Richard este ales rege, iar Anne devine astfel regină. În scurta lor domnie – care durează doi ani, două luni și două zile – Anne este martora luptelor din Războiul celor Două Roze și a uneltirilor împotriva soțului său – Richard al III-lea, căruia îi va fi alături până la moarte.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415155
Anne de York. Iubirea pierdută

Read more from Plaidy Jean

Related to Anne de York. Iubirea pierdută

Related ebooks

Erotica For You