Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Caterina de Medici. Regina nopții sângeroase
Caterina de Medici. Regina nopții sângeroase
Caterina de Medici. Regina nopții sângeroase
Ebook560 pages8 hours

Caterina de Medici. Regina nopții sângeroase

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cine a fost cu adevărat Caterina de Medici, temuta regină a Franței secolului al XVI-lea?

Născută în Florența Renașterii, Caterina, nepoata lui Lorenzo Magnificul, este nevoită să se supună unei căsătorii de conveniență cu Henric al II-lea, delfinul Franței, și astfel ajunge la curtea regelui Francisc I. Deși se bucură de sprijinul acestuia până la moartea lui, are de înfruntat rivalitatea Dianei de Poitiers, amanta soțului ei.

Caterina trăiește într-o epocă marcată de intrigi și de războaie religioase, culminând cu Masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu. Joacă un rol important în frământările epocii, fiind acuzată de egoism și sete de putere. Totodată, este considerată o adeptă înflăcărată a științelor oculte, numele ei fiind legat de cel al lui Nostradamus. Cartea de față vă provoacă să-i călcați pe urme, călătorind în timp și afundându-vă într-o epocă marcată de lupte pentru tron, dar și presărată cu povești de dragoste.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415117
Caterina de Medici. Regina nopții sângeroase

Related to Caterina de Medici. Regina nopții sângeroase

Related ebooks

Erotica For You