Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lucrezia Borgia. Păcate din iubire
Lucrezia Borgia. Păcate din iubire
Lucrezia Borgia. Păcate din iubire
Ebook501 pages8 hours

Lucrezia Borgia. Păcate din iubire

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Unii spuneau că era o femeie atrăgătoare și elegantă. Alții jurau că era o criminală incestuoasă. Dar, indiferent cum o numeau, ea era cea mai periculoasă și cea mai râvnită femeie din toată Roma. Era Lucrezia Borgia.

Născută în familia cu cea mai proastă reputație din Roma, fiica unui papă plin de păcate, tânăra Lucrezia duce o viață presărată cu violențe și trădări. Acum, măritată pentru a doua oară la numai optsprezece ani, ea speră să fie fericită alături de frumosul ei soț, Alfonso. Dar când acesta devine victima unei crime brutale, ordonate chiar de fratele ei, Cesare, Lucrezia e sfâșiată între dragostea pentru soțul ei și devotamentul față de familie.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415094
Lucrezia Borgia. Păcate din iubire

Read more from Plaidy Jean

Related to Lucrezia Borgia. Păcate din iubire

Related ebooks

Erotica For You