Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Maria Tudor. Povara frumuseții
Maria Tudor. Povara frumuseții
Maria Tudor. Povara frumuseții
Ebook365 pages7 hours

Maria Tudor. Povara frumuseții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Maria Tudor – una dintre cele mai frumoase prințese ale Europei secolului al XVI-lea – este sora temutului rege Henric al VIII-lea, din dinastia Tudor. Răsfățată de autoritarul ei frate, Maria duce o viață fericită, până în momentul când trebuie să se supună dorinței acestuia și să accepte căsătoria cu bătrânul rege Ludovic, în vederea încheierii unei alianțe cu Franța. În secret însă, rămâne fidelă iubirii față de Charles Brandon, duce de Suffolk. Când regele Ludovic moare, după numai doi ani, Maria este hotărâtă să nu accepte o altă căsătorie de conveniență și decide să se unească în secret cu iubirea vieții ei. Ce doi sfidează voința regelui și conveniențele Curții, fără a ști dacă împreună vor găsi dragostea și fericirea sau dacă hotărârea lor le va aduce moartea.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415070
Maria Tudor. Povara frumuseții

Read more from Plaidy Jean

Related to Maria Tudor. Povara frumuseții

Related ebooks

Erotica For You