Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dulcele păcat al iubirii
Dulcele păcat al iubirii
Dulcele păcat al iubirii
Ebook464 pages7 hours

Dulcele păcat al iubirii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Savurează patru povești în care dragostea și misterul se împletesc în cele mai neașteptate împrejurări...

Tânăra Anna Featherstone e încântată să părăsească pentru câteva luni casa de la țară pentru a merge împreună cu famila ei la Londra. Încântarea ei sporește când află că părinții au închiriat o reședință elegantă dintr-un cartier select. Urmează să afle însă că dormitorul ei ascunde o ușă secretă ce devine o poartă spre pericole – și spre romantism!

Deși statutul ei de văduvă îndurerată și dragostea pe care încă i-o poartă iubitului ei soț o împiedică să se apropie de un alt bărbat mai mult decât o permit convențiile sociale, Clarissa Middleton nu poate rezista prea mult timp pasiunii pentru căpitanul Christian Archer. Înlănțuiți unul în brațele celuilalt, dragostea și dorința transformă două inimi în una singură…

Descoperă și aventurile surprinzătoare prin care trec Josephine Atworthy și Charlotte Wilton ca să-și împlinească dragostea…

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415056
Dulcele păcat al iubirii

Read more from Beverley Jo

Related to Dulcele păcat al iubirii

Related ebooks

Erotica For You