Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Văluri de mătase
Văluri de mătase
Văluri de mătase
Ebook553 pages9 hours

Văluri de mătase

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După ce este salvat dintr-o temniță îngrozitoare din Asia Centrală, slăbit și mutilat, maiorul Ian Cameron se întoarce în India, doar pentru a fi pus în fața unei crude realități: crezându-l mort, frumoasa lui logodnică s-a căsătorit cu cel mai bun prieten al lui.

O moștenire neașteptată îi oferă șansa de a se întoarce acasă în Scoția pentru a începe o viață nouă. Însă, mai întâi, trebuie să îndeplinească dorința lăsată cu limbă de moarte de către ofițerul rus cu care împărțise anii de prizonierat: să ducă nepoatei acestuia, Laura Stephenson, un jurnal. Ian este surprins să găsească o femeie în toată firea în locul fetiței pe care și-o închipuia și își dă imediat seama că Laura este singura care ar putea să-i fie parteneră într-o căsătorie neconvențională. Dorința i se împlinește, dar, înainte de a porni în lunga călătorie către casă, cei doi sunt atrași într-o aventură care amenință viitorul Indiei și îi apropie într-o dragoste pasională care devine mai puternică decât orice ar fi îndrăznit să viseze vreodată.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415032
Văluri de mătase

Read more from Putney Mary Jo

Related to Văluri de mătase

Related ebooks

Erotica For You