Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Caruselul inimilor
Caruselul inimilor
Caruselul inimilor
Ebook284 pages4 hours

Caruselul inimilor

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Baroneasa Antonia Thornton, o frumusețe ieșită din comun, și doamna ei de companie, blânda Judith Winslow, reușesc să intrige înalta societate a Londrei prin vârtejul amoros în care se implică. Sosirea la domeniul nobiliar a lui Adam Yorke, vărul îndepărtat al Antoniei, un tânăr care a reușit prin propriile puteri să facă avere în India, și a prietenul său Simon, chipeșul Lord Launceston, declanșează un carusel al pasiunilor când atât Antonia, cât și Judith se îndrăgostesc de fermecătorul lord. Cum în cele din urmă Antonia se logodește cu Simon, Adam, deși îndrăgostit de baroneasă, o cere în căsătorie pe Judith. Un accident neprevăzut strică însă toate planurile celor patru tineri și îi face să își cerceteze mai îndeaproape sentimentele.

Caruselul inimilor este o superbă poveste presărată cu încurcături amoroase și răsturnări de situație, care demonstrează, fără putință de tăgadă, că iubirea adevărată reușește să găsească întotdeauna calea cea dreaptă în inimile îndrăgostiților.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067414998
Caruselul inimilor

Read more from Mary Jo Putney

Related to Caruselul inimilor

Related ebooks

Erotica For You