Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mătase și umbre
Mătase și umbre
Mătase și umbre
Ebook509 pages8 hours

Mătase și umbre

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Își spunea Peregrine și, asemenea șoimului de la care își luase numele, este sălbatic și liber. Cuceritorul prinț oriental, fabulos de bogat și irezistibil de seducător, își face o intrare fulminantă în cercurile aristocratice ale Londrei victoriene. Dar cine este misteriosul Peregrine și ce se află în spatele dorinței lui nestăpânite de răzbunare? Și, mai ales, de ce își îndreaptă brusc atenția spre frumoasa Lady Sara St. James, logodnica lui Sir Charles Weldon?

În brațele lui Peregrine, Sara descoperă o pasiune interzisă și mistere de nepătruns. Convinsă că numai puterea arzătoare a dragostei ar putea să îl determine să rupă tăcerea cu privire la secretele trecutului, Sara se decide să se arunce într-un vârtej de patimă și de incertitudine împreună cu bărbatul pe care orice femeie și l-ar fi dorit, dar de care orice femeie ar fi avut motive să se teamă...

„Întotdeauna am considerat că Mătase și umbre este una dintre cele mai bune cărți ale mele, cu eroul zugrăvit cel mai convingător în jocul dintre tenebre și lumină.“ – Mary Jo Putney.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415018
Mătase și umbre

Read more from Putney Mary Jo

Related to Mătase și umbre

Related ebooks

Erotica For You