Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Daruri periculoase
Daruri periculoase
Daruri periculoase
Ebook111 pages1 hour

Daruri periculoase

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O poveste de dragoste originală și neobișnuită adusă de cea mai apreciată scriitoare de historical romance...

Atotputernicul Ranulph este fermecat de tânăra Leah ‒ o fată plăcută, dar banală ‒ și de modul minunat în care aceasta cântă la harpă. Dorindu-și din tot sufletul să o atragă pentru totdeauna pe tărâmurile sale, unde să se poată bucura atât de muzica ei, cât și de ea însăși, el o convinge să accepte un pact: îi oferă ceea ce ea doar visa, astfel încât să poată obține mult dorita popularitate în lumea bună, urmând ca el să își ceară ulterior răsplata.

Ranulph se ține de cuvânt, și astfel Leah devine deodată cea mai fermecătoare domniță, iar pretendenții nu întârzie să apară. Inima ei este curând cucerită de un tânăr căpitan, sufletul ei pereche, și fericirea sa nu cunoaște margini; însă când Ranulph consideră că este timpul ca și Leah să își îndeplinească partea de înțelegere, tânăra își dă seama că are de plătit un preț teribil – pierderea iubirii abia găsite și a tot ce prețuiește mai mult pe lume.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067414974
Daruri periculoase

Read more from Putney Mary Jo

Related to Daruri periculoase

Related ebooks

Erotica For You