Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Avantajul. De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri
Avantajul. De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri
Avantajul. De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri
Ebook250 pages2 hours

Avantajul. De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Spre deosebire de celelalte cărți ale sale, constituite ca niște așa-zise „fabule“ (sfaturile de business fiind oferite sub forma unor povești moralizatoare), Avantajul-De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri este o lucrare teoretică (deși presărate cu exemple concrete din practica de consultanță a autorului și a echipei sale) și care sintetizează principiile expuse în alte lucrări ale sale.

La baza strategiei sale pentru echipele de conducere stă conceptul de „sănătate organizațională“, de care, din păcate, mulți lideri nu mai țin cont atunci când încearcă să obțină avantajul în fața competiției. Ei se axează pe tehnologie de ultimă oră, strategii de marketing imbatabile sau planurile de afaceri complexe. Nu există, însă, susține Lencioni pe parcursul cărții sale, o cale mai bună de a ajuta o companie să progreseze și să se dezvolte sănătos decât eliminând cauzele care stau la baza intrigilor de culise, a confuziei, a fluctuației de personal și în general a tuturor disfuncțiilor.

În acest scop, autorul propune patru „discipline“ esențiale, pe care le explică în detaliu:

1. Construirea unei echipe de conducere bine închegate (ceea ce presupune stabilirea unei relații de încredere, încurajarea conflictelor productive, angajamentul asumat, responsabilizare reciprocă și concentrarea pe obținerea de rezultate);

2. Crearea clarității (toată lumea trebuie să fie pe aceeași lungime de undă privind motivul existenței companiei, valorile specifice ale acesteia, strategiile de afaceri etc., în vederea atingerii scopurilor comune);

3. Supracomunicarea clarității (liderii le explică și le amintesc constant angajaților aspectele clarității)

4. Consolidarea clarității (selectarea personalului pe baza valorilor comportamentale și integrarea lor corectă în organizație).

Niște reguli simple, de bun-simț, pe care toți liderii ar trebui să le cunoască și să le respecte, pentru ca organizația pe care o conduc să atingă succesul la care au visat întotdeauna.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067413106
Avantajul. De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri

Related to Avantajul. De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri

Related ebooks

Investments & Securities For You