Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Warren Buffett despre aproape orice. Biografia de afaceri a celui mai de succes investitor al lumii
Warren Buffett despre aproape orice. Biografia de afaceri a celui mai de succes investitor al lumii
Warren Buffett despre aproape orice. Biografia de afaceri a celui mai de succes investitor al lumii
Ebook639 pages11 hours

Warren Buffett despre aproape orice. Biografia de afaceri a celui mai de succes investitor al lumii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În pași de step către birou este o antologie de articole despre miliardarul american Warren Buffett, apărute în revista Fortune între 1966 și 2012. Pentru fiecare dintre subiectele mari, Carol Loomis, autoarea compilației, a scris o introducere sau un comentariu – aproximativ 40, în total. Aceste paragrafe explică, de exemplu, care este aspectul mai important al articolului, ce a previzionat Warren Buffett și s-a adeverit sau nu, ce crede el azi despre ideea centrală a articolului. Materialul cărții acoperă 46 de ani – o durată considerabilă, nu numai pentru Buffett, ci și pentru istoria americană.

Cartea prezintă strategiile de investiții ale lui Buffett, care au făcut din el unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar și gândirea sa de management, filantropie și politici publice. Strategia lui Buffett presupune căutarea de societăți subevaluate, în care să investească masiv. De asemenea, Buffett nu se implică foarte mult în managementul acestor societăți, lăsând directorii să-și facă treaba. Un articol din carte relatează cum Buffett a împiedicat declanșarea unei crize financiare similare celei declanșate în anul 2008 de falimentul băncii americane Lehman Brothers. Cartea îl prezintă pe Buffett și într-o altă lumină, de om căruia îi plac hamburgerii și Cherry Coke.

Articolele și extrasele au fost scrise în mare parte de Loomis și de alți 40 de ziariști de la revista Fortune, dar printre autori se numără și Buffett, care a scris două materiale importante, special pentru revistă, și a inserat materiale de fond din scrisorile sale anuale prezentate la adunările generale ale acționarilor societății Berkshire Hathaway. De asemenea, prezent în paginile cărții este și bine-cunoscutul miliardar și scriitor pe teme de afaceri, Bill Gates, a cărui fundație caritabilă este principala beneficiară a averii lui Buffett.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067413083
Warren Buffett despre aproape orice. Biografia de afaceri a celui mai de succes investitor al lumii
Read preview

Related to Warren Buffett despre aproape orice. Biografia de afaceri a celui mai de succes investitor al lumii

Related ebooks

Books Recommended For You