Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un târg neobișnuit
Un târg neobișnuit
Un târg neobișnuit
Ebook457 pages7 hours

Un târg neobișnuit

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

După ce a făcut avere sfidând pericolele mărilor din China, aventurierul și negustorul american Gavin Eliott se îndreaptă către Londra, unde intenționează să se stabilească într-o societate care i-a forțat familia să plece, cu dezonoare, pe când Gavin era doar un copil. Ajuns însă pe o insulă din Indiile Orientale, se vede nevoit să intervină pentru a salva o femeie europeană vândută la un târg de sclavi.

Alexandra Warren s-a aventurat în Australia ca o tânără mireasă dornică de aventură. Peste doisprezece ani se întoarce acasă văduvă și mamă, când un atac al piraților o desparte de fiica ei iubită și o condamnă la o viață de robie. Miracolul salvării apare în persoana unui căpitan yankeu cu privire aprigă, dispus să-și riște viața pentru a o elibera.

Lucrurile iau o turnură neașteptată, iar Gavin și Alex ajung la Londra ca doi străini uniți de secrete dureroase. Însă atracția și afecțiunea depășesc în curând trauma primei lor întâlniri.

Curând însă trecutul se întoarce să îi schimbe viața lui Gavin și să amenințe iubirea pasională pe care a găsit-o încheind un târg neobișnuit.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067413069
Un târg neobișnuit

Read more from Putney Mary Jo

Related to Un târg neobișnuit

Related ebooks

Erotica For You