Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anne Boleyn. Iubirile lui Henric al VIII-lea
Anne Boleyn. Iubirile lui Henric al VIII-lea
Anne Boleyn. Iubirile lui Henric al VIII-lea
Ebook410 pages10 hours

Anne Boleyn. Iubirile lui Henric al VIII-lea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Nicicând în istoria Angliei nu a existat o femeie mai dorită de un rege. Țânără și pasională, cu maniere alese deprinse la eleganta curte a Franței, Anne Boleyn trezește interesul lui Henric al VIII-lea, care se îndrăgostește nebunește de ea. Fiindcă Anne refuză șă-i devină metreșă, regele cere o dispensă papală pentru a se despărți de Caterina de Aragon, iar când aceasta îi este refuzată, recurge la o măsură extremă – scoate Biserica anglicană de sub autoritatea de la Roma. Pe cât de aprigă ește pasiunea regelui, pe atât de vulnerabilă devine Anne când nu reușește să-i ofere moștenitorul dorit. Mai ales că, la curtea Angliei, de la tron la eșafod nu e decât un pas...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067413045
Anne Boleyn. Iubirile lui Henric al VIII-lea

Related to Anne Boleyn. Iubirile lui Henric al VIII-lea

Related ebooks

Erotica For You