Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O dragoste tragică. Destinul ultimului Romanov
O dragoste tragică. Destinul ultimului Romanov
O dragoste tragică. Destinul ultimului Romanov
Ebook387 pages7 hours

O dragoste tragică. Destinul ultimului Romanov

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Rămasă orfană în adolescență, Daria își găsește refugiul la curtea țarului Nicolae al II-lea, unde afecțiunea ei pentru țareviciul Alexei și leacurile miraculoase din ambră o fac să fie îndrăgită de toți membrii familiei Romanov. De-a lungul anilor, Daria este martoră a evenimentelor fericite și mai puțin fericite de la curtea imperială, a balurilor fastuoase, dar și a crizelor de hemofilie ale micului Alexei, pe care Rasputin, călugărul nebun, încearcă să le vindece. Totul se sfârșește însă tragic, când bolșevicii ajunși la putere îl împușcă pe țar și întreaga familie. Daria supraviețuiește ca prin minune și, convinsă că țareviciul nu a murit, își dedică întreaga viață regăsirii ultimului Romanov.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067413007
O dragoste tragică. Destinul ultimului Romanov

Related to O dragoste tragică. Destinul ultimului Romanov

Related ebooks

Erotica For You