Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Alegerea perfectă
Alegerea perfectă
Alegerea perfectă
Ebook425 pages5 hours

Alegerea perfectă

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Pentru Olivia Lytton, căsătoria cu ducele de Canterwick – care nu seamănă nici pe departe cu Făt-Frumos – pare mai degrabă un blestem decât un basm. Dar cel puțin, statutul astfel obținut o va ajuta pe sora ei, Georgiana, să se mărite cu ducele de Sconce – o alianță ce pare perfectă din toate punctele de vedere...

Tarquin, puternicul duce de Sconce, știe prea bine că decorativa si subțirica Georgiana Lytton ar fi o ducesă potrivită pentru el. Așa că de ce nu poate înceta să se mai gândească la sora ei geamănă, durdulia, încăpățânata și întru totul neconvenționala Olivia? Hotărât să găsească perechea perfectă, ducele o îndepărtează metodic pe Olivia din gândurile lui, lăsând logica și simțul datoriei să câștige în fața pasiunii…însă în final ajunge să se întrebe dacă perfecțiunea are oare ceva de-a face cu dragostea. Pentru a câștiga mâna Oliviei, va trebui să renunțe la principiile lui cele mai de preț și să cedeze în fața inimii, a trupului și a sufletului… Dacă nu cumva este deja prea târziu.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412963
Alegerea perfectă

Read more from James Eloisa

Related to Alegerea perfectă

Related ebooks

Erotica For You