Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tunete și trandafiri
Tunete și trandafiri
Tunete și trandafiri
Ebook503 pages8 hours

Tunete și trandafiri

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

A fost numit Contele Demon. Se spunea despre el că era capabil de orice. Fiul unui nobil rebel și al unei țigănci, Nicholas Davies a dus o viață lipsită de griji până în momentul în care o trădare cutremurătoare l-a lăsat singur și plin de resentimente. După ce călătorește în lume timp de patru ani, se întoarce doar pentru a plănui vânzarea domeniul.

Disperarea o împinge pe învățătoarea Clare Morgan să-i ceară Contelui Demon să ajute la salvarea satului său. Pentru că nu are nici cea mai mică dorință de a se implica în problemele altora, Nicholas stabilește un preț imposibil de plătit: Clare trebuie să accepte să locuiască împreună cu el timp de trei luni, lăsându-i pe membrii micii sale comunități să creadă ce e mai rău despre ea, și numai așa el va interveni în favoarea lor.

Furioasă, Clare acceptă această provocare scandaloasă, iar cei doi sunt atrași într-o lume fascinantă, plină de pericole și dorințe. Ca aliați, Clare și Nicholas luptă pentru salvarea satului. Ca adversari, explorează împreună terenul periculos al puterii și al senzualității. Iar ca iubiți, se predau unei pasiuni copleșitoare.

Oare doi oameni atât de diferiți pot clădi o relație care să dureze pentru totdeauna?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412802
Tunete și trandafiri

Read more from Putney Mary Jo

Related to Tunete și trandafiri

Related ebooks

Erotica For You