Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prins în capcană
Prins în capcană
Prins în capcană
Ebook436 pages7 hours

Prins în capcană

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Eve Dallas, celebrul locotenent de poliție din New York, se confruntă cu cel mai grav caz din cariera ei.

Cadavrul unei femei este descoperit întâmplător într-o clădire goală din Manhattan. La prima vedere pare doar un jaf, căci victima, Martha Dickenson, nu este genul de om care să-și facă dușmani. Are o familie fericită și este apreciată în viața profesională, unde face audituri pentru unele dintre cele mai mari firme din oraș. Dar când Eve descoperă sânge la locul crimei, își dă seama că nu jaful a fost mobilul.

Atunci când din biroul Marthei dispar fișiere cu informații confidențiale, Eve începe să pună cap la cap datele și să pornească pe urmele ucigașului. Eve știe că trebuie să-l oprească, dar asta înseamnă să îl atragă ea însăși în capcană.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412925
Prins în capcană

Related to Prins în capcană

Related ebooks

Erotica For You