Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Logodnică de împrumut
Logodnică de împrumut
Logodnică de împrumut
Ebook420 pages6 hours

Logodnică de împrumut

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Contele de St. Merryn are nevoie de o femeie. Intențiile lui sunt pur și simplu practice – vrea o tânără cu picioarele pe pământ și suficient de drăguță ca să joace rolul de logodnică a lui vreme de câteva săptămâni. Contele trebuie să deslușească misterului morții unchiului său, iar o falsă logodnică ar ține la distanță vânătoarele de soți din înalta societate, care altminteri i-ar ocupa timp prețios. Și cea mai simplă soluție este să angajeze o însoțitoare plătită.

Domnișoara Elenora Lodge este obligată de o situație financiară precară și de dorința de a duce o viață independentă să accepte propunerea neobișnuită a contelui. Curând însă cei doi descoperă că lucrurile nu sunt atât de simple cum au crezut la prima vedere. St. Merryn ascunde mai multe secrete decât și-a închipuit Eleonora, iar aventura în care s-a băgat pare să fie mult mai periculoasă decât i s-a dat de înțeles. Iar contele de St. Merryn realizează că a întâlnit nu numai o parteneră care să-l ajute în descoperirea criminalului, ci și o femeie capabilă să stârnească pasiuni nebănuite în inima pe care și-o credea de necucerit.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412611
Logodnică de împrumut

Related to Logodnică de împrumut

Related ebooks

Historical Romance For You