Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pe aripile iubirii
Pe aripile iubirii
Pe aripile iubirii
Ebook179 pages2 hours

Pe aripile iubirii

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Temperamentul aprig și imprevizibil al contelui de Wentworth l-a făcut de multe ori să intre în conflicte și dueluri, însă bunul lui prieten, Sir Thomas Babbington, i-a fost mereu alături ca să-l salveze din momentele dificile. Dar prietenia lor îndelungată este pusă la grea încercare în momentul când în viața lor apare Temia Brandon.

Temia a avut o existență fericită, înconjurată de dragostea și de înțelegerea părinților. Lucrurile se schimbă dramatic însă când, întoarsă acasă după terminarea studiilor, află că viitorul i-a fost pecetluit – trebuie să se mărite cu cel mai înfiorător bărbat, lordul Alphonse, în mâinile căruia a ajuns secretul teribil al tatălui său și care i-ar putea distruge familia, dacă ar fi descoperit. Temia este însă o luptătoare – preferă să-și ia soarta în propriile mâini mai degrabă decât să accepte o căsătorie care nu i-ar aduce decât nefericire și disperare. Fuga la Londra și intrarea în trupa de teatru Les Jolies Mademoiselles îi schimbă dramatic destinul – aici Temia ajunge să cunoască succesul și să-și întâlnească dragostea vieții. Însă răzbunarea pe care o pregătește pentru lordul Alphonse și alegerea pe care trebuie să o facă între cei doi bărbați îndrăgostiți nebunește de ea vor reprezenta o încercare pentru inima, voința și inteligența Temiei, într-o luptă pentru fericire și împlinire.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412598
Pe aripile iubirii

Read more from Cartland Barbara

Related to Pe aripile iubirii

Related ebooks

Erotica For You