Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Secretele nopții
Secretele nopții
Secretele nopții
Ebook365 pages5 hours

Secretele nopții

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Adam Hardesty are o problemă foarte gravă: un jurnal care conține cele mai adânc păzite secrete ale familiei sale a fost furat, iar el este victima unui șantaj care i-ar putea ruina reputația și viitorul. Însă în timpul investigației privind presupusul vinovat, Adam descoperă cadavrul unei femei, celebre pentru calitățile sale de medium. Singurul fir care ar putea duce la dezlegarea misterului este o listă cu ultimii vizitatori ai victimei, iar cel mai probabil suspect este o tânără văduvă pe nume Caroline Fordyce. Adam nu ezită să o confrunte, fără însă să prevadă că rezultatul întâlnirii va fi total neașteptat – atracția ciudată și total nepotrivită, în opinia lui, pe care o simte față de frumoasa femeie.

Însă nici Caroline nu este ceea ce pare – are propriile secrete și ar face orice să evite un scandal care ar putea să o expună, chiar dacă asta înseamnă să se alăture căutărilor făcute de enigmaticul domn Hardesty în lumea obscură a mediumurilor, șarlatanilor și ucigașilor. Și pe măsură ce misterul se adâncește și pericolul se apropie tot mai mult de ei, Adam și Caroline trebuie să-și păzească nu numai secretele, ci și propria viață...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412550
Secretele nopții

Read more from Quick Amanda

Related to Secretele nopții

Related ebooks

Erotica For You