Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O iubită potrivită pentru un conte
O iubită potrivită pentru un conte
O iubită potrivită pentru un conte
Ebook479 pages6 hours

O iubită potrivită pentru un conte

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Când te joci cu dragostea, rezultatul poate să nu fie cel așteptat...

Lady Phillipa Marbury trece în înalta societate drept o domnișoară foarte ciudată. Cea de-a patra fiică a marchizului de Needham și Dolby, Pippa este o tânără cu o inteligență sclipitoare, interesată mai mult de cărți decât de baluri, de horticultură decât de modă, de știință decât de ultimele bârfe ale sezonului monden.

Aproape logodită cu insipidul lord Castleton, Pippa își dorește înainte de căsătorie să înțeleagă tot ce ține de tentație, amor și dorință; ea caută explicații științifice, și nu emoții, vrea să afle ce înseamnă pentru o femeie să se compromită, dar fără a plăti prețul pe care-l presupune o asemenea aventură. Și cine altcineva ar fi mai potrivit s-o ajute în munca ei de cercetare, dacă nu legendarul domn Cross, unul dintre patronii vestitului cazinou Îngerul Căzut, un bărbat inteligent și cultivat, dar și cu o reputație de afemeiat notoriu. Însă reputațiile ascund de multe ori secrete întunecate, iar propunerea neobișnuită a Pippei amenință tot ce el se străduiește să protejeze. Deși se simte tentat să-i ofere nobilei domnișoare doar experiența pe care și-o dorește, Cross descoperă că trebuie să se străduiască din răsputeri să reziste ispitei de a se îndrăgosti.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412475
O iubită potrivită pentru un conte

Read more from Mac Lean Sarah

Related to O iubită potrivită pentru un conte

Related ebooks

Erotica For You