Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O soție potrivită pentru un marchiz
O soție potrivită pentru un marchiz
O soție potrivită pentru un marchiz
Ebook484 pages7 hours

O soție potrivită pentru un marchiz

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ticăloșii nu cer niciodată, își au singuri tot ceea ce-și doresc...

Cu zece ani în urmă, marchizul de Bourne a căzut în dizgrație, fiind obligat să părăsească înalta societate. Astfel, se va transforma în Bourne cel dur și lipsit de sentimente, ajungând unul dintre proprietarii celui mai exclusivist club de jocuri din Londra, și va face tot ce-i va sta în putință pentru a-și recâștiga moștenirea – inclusiv s-o ia de soție pe cuviincioasa și perfecta Lady Penelopa Marbury.

Ruperea unei logodne și anii de curtări dezamăgitoare au determinat-o pe Penelopa să nu mai fie interesată de o căsnicie liniștită și confortabilă, tânjind după un bărbat care să-i ofere mult mai mult de-atât. Ce noroc că soțul ei are acces la o lume de plăceri gata să fie explorată!

Deși este prințul lumii decăzute din Londra, Bourne jură să o țină pe Penelopa neatinsă de păcat – ceea ce se va dovedi o mare provocare în momentul în care doamna sa își va descoperi dorința de a paria orice pentru fericirea lor… chiar și inima.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412413
O soție potrivită pentru un marchiz

Read more from Mac Lean Sarah

Related to O soție potrivită pentru un marchiz

Related ebooks

Erotica For You