Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hitler în Argentina. Viața führerului după al doilea război mondial
Hitler în Argentina. Viața führerului după al doilea război mondial
Hitler în Argentina. Viața führerului după al doilea război mondial
Ebook551 pages8 hours

Hitler în Argentina. Viața führerului după al doilea război mondial

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu toții știm că Adolf Hitler și Eva Braun s-au sinucis în Berlin, pe 30 aprilie 1945. Nu există însă nici o dovadă care să ateste moartea lor, nici o probă medico-legală sau mărturia vreunui martor ocular. Cercetări recente au scos la iveală faptul că rămășițele găsite în buncăr nu erau ale Fȕhrerului și ale soției lui, ci aparțineau, probabil, sosiilor lor.

După cinci ani de interviuri cu martori oculari și investigații aprofundate în Argentina, Polonia, Germania, Marea Britanie și Arhipelagul Canarelor, Simon Dunstan și Gerrard Williams ne propun o cu totul altă poveste față de „istoria“ acceptată a celui de-al Doilea Război Mondial. Toate dovezile descoperite de ei duc spre o singură concluzie: cel mai diabolic om din lume a fugit din Germania și și-a trăit viața în Argentina, până în 1962, la fel ca mulți alți naziști de seamă. Autorii refac traseul parcurs de Hitler, cu ajutorul rețelei lui Martin Bormann, aducând nenumărate dovezi în sprijinul teoriei lor și făcându-ne să ne întrebăm în ce măsură istoria oficială este și cea adevărată.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067412147
Hitler în Argentina. Viața führerului după al doilea război mondial
Read preview

Related to Hitler în Argentina. Viața führerului după al doilea război mondial

Related ebooks

Books Recommended For You