Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Secretele Verei Atkins. Povestea unei românce spion în al Doilea Război Mondial
Secretele Verei Atkins. Povestea unei românce spion în al Doilea Război Mondial
Secretele Verei Atkins. Povestea unei românce spion în al Doilea Război Mondial
Ebook727 pages12 hours

Secretele Verei Atkins. Povestea unei românce spion în al Doilea Război Mondial

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Vera Maria Rosenberg a fost, probabil, cea mai importantă femeie spion din al Doilea Război Mondial. Născută în 1908 la Galați, a emigrat în Marea Britanie în 1933, fiind recrutată în tinerețe de serviciile de informații britanice. Ulterior și-a schimbat numele, pentru a-și ascunde originea evreiască, iar după stabilirea în Marea Britanie a participat la nenumărate misiuni secrete, ajungând în fruntea SOE, serviciul de operațiuni speciale creat de Winston Churchill. Agenții ei au participat la nenumărate operațiuni vitale, inclusiv la pregătirea debarcării în Normandia. În 1987, François Mitterand i-a acordat Legiunea de Onoare, pentru aportul ei la eliberarea Franței.

După război, Vera Atkins s-a retras într-un sat din Anglia, unde a rămas până la moarte, în 2000. Viața i-a fost înconjurată de mister, și puțini au știut cine este cu adevărat. Biografia lui Sarah Helm dezvăluie secretele celei despre care Ian Fleming, creatorul celebrului James Bond, spunea „În adevărata lume a spionilor, Vera Atkins a fost șeful.“

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067411997
Secretele Verei Atkins. Povestea unei românce spion în al Doilea Război Mondial

Related to Secretele Verei Atkins. Povestea unei românce spion în al Doilea Război Mondial

Related ebooks

European History For You