Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vladimir Putin. Un țar în căutarea unui nou imperiu
Vladimir Putin. Un țar în căutarea unui nou imperiu
Vladimir Putin. Un țar în căutarea unui nou imperiu
Ebook488 pages9 hours

Vladimir Putin. Un țar în căutarea unui nou imperiu

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

După căderea Uniunii Sovietice, Rusia părea a fi aliatul democrat la care Occidentul visa. Dar sub conducerea lui Vladimir Putin, ea nu s-a dovedit a fi decât un partener problematic. Convins că viziunea lui este singura potrivită pentru viitorul țării, Putin a folosit drept armă forța energetică a Rusiei, în timp ce în țară a luat măsuri drastice împotriva adversarilor.

Angus Roxburgh, fost corespondent pentru BBC Moscova și fost consilier pentru relații publice al lui Putin, descrie felul în care fostul agent KGB s-a transformat din reformator în autocrat, cum a căutat respectul Occidentului, provocând în schimb doar teama acestuia și cum și-a creat un adevărat cult al personalității, fie salvând leoparzi ai zăpezilor, fie adresând cuvinte tăioase publicului occidental. Bazându-se pe nenumărate interviuri luate în exclusivitate în Rusia, SUA și Europa, Roxburgh susține că Occidentul a ratat toate șansele de a scoate Rusia din îngheț, nereușind să-i înțeleagă temerile și aspirațiile apărute după căderea regimului comunist.

„Un studiu pătrunzător și captivant... Roxburgh ne face să înțelegem modul în care entuziasmul inițial al Occidentului pentru Putin s-a transformat în dezamăgire.“

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067411034
Vladimir Putin. Un țar în căutarea unui nou imperiu
Read preview

Related to Vladimir Putin. Un țar în căutarea unui nou imperiu

Related ebooks

Modern History For You

View More