Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cristalul nopții
Cristalul nopții
Cristalul nopții
Ebook336 pages5 hours

Cristalul nopții

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Bântuit de coșmaruri și de halucinații, Griffin Winters, unul dintre celebrii lorzi ai lumii subterane din Londra, este convins că a fost ajuns de blestemul moștenit de la unul dintre strămoșii lui, fondator al Societății Oculte. Instinctele care l-au ajutat să supraviețuiască pe străzi și să-și învingă rivalii îl atrag acum spre Adelaide Pyne, o tânără ale cărei puteri ar putea să-l ajute să-și păstreze mințile și viața. Nu știe încă că soarta lui este mai legată de misterioasa femeie decât și-ar fi putut închipui.

Adelaide deține din adolescență o lampă cu puteri neobișnuite, și faptul că numai ea o poate manevra a atras interesul unor oameni puternici atât din interiorul, cât și din afara Societății, iar experimentul pe care îl pune acum la cale cu Griffin o face ținta lor. Despărțiți de principii de viață total diferite, dar atrași de pasiunea imposibil de negat care se naște între ei, Adelaide și Griffin trebuie să găsească răspunsul la întrebări vechi de secole, înainte ca moartea – și nu dragostea – să fie cea care îi va uni pentru totdeauna.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410983
Cristalul nopții

Read more from Quick Amanda

Related to Cristalul nopții

Related ebooks

Erotica For You