Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scrisori pentru fiicele mele
Scrisori pentru fiicele mele
Scrisori pentru fiicele mele
Ebook459 pages7 hours

Scrisori pentru fiicele mele

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Caldă, amuzantă și iubitoare, Barbara a fost întotdeauna piatra de temelie a familiei sale, pe care cele patru fiice se puteau baza întotdeauna și în care aveau deplină încredere. Confruntată cu realitatea inevitabilă de a le părăsi înainte de vreme, Barbara le scrie un jurnal și scrisori despre lucrurile pe care ar dori ca ele să le știe, căci toate par a fi încă departe de maturitate.

Lisa, trecută de treizeci de ani, este incapabilă să-și asume un angajament. Jennifer, prinsă în capcana unei căsnicii lipsite de pasiune, își ține atât de strâns în frâu personalitatea, încât riscă să explodeze în orice moment. Mai tânăra Amanda călătorește fără încetare, ținându-se mereu departe de restul familiei. Hannah, mezina, o adolescentă care-și caută drumul spre feminitate, percepe acut despărțirea de mama adorată.

Scrisori pentru fiicele mele este o emoționantă poveste despre familii, prieteni și splendidele, nesfârșitele posibilități ale vieții.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410518
Scrisori pentru fiicele mele

Related to Scrisori pentru fiicele mele

Related ebooks

Erotica For You