Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Când dragostea te schimbă
Când dragostea te schimbă
Când dragostea te schimbă
Ebook451 pages7 hours

Când dragostea te schimbă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Grey Sommers, cunoscut ca Lord Wydham, nu a întâlnit niciodată în viață o situație din care să nu poată ieși folosindu-se de farmecul propriu. Însă aventura cu soția unui important funcționar din Ministerul Poliției, un om brutal și răzbunător, îl aruncă în temniță vreme de un deceniu, făcând din el o umbră a bărbatului de odinioară. Și totuși, cea mai mare provocare a vieții lui s-ar putea dovedi enigmatica femeie trimisă să-l scape din închisoare – și singura care ar putea reuși să-i vindece sufletul zdrobit.

Cassie Fox și-a pierdut familia și viitorul care îi fusese sortit din cauza regimului terorii instaurat în Franța și tot ce i-a mai rămas acum este îndârjirea cu care acționează pentru distrugerea imperiului lui Napoleon. La prima vedere, salvarea lui Grey este pentru abila spioană doar o misiune ca oricare alta. Însă ceea ce nu se aștepta era să întâlnească un bărbat care, prin curajul ce frizează disperarea și vulnerabilitatea înduioșătoare, ar putea să-i îmblânzească inima înghețată.

Pasiunea năvalnică dintre ei este însă pusă la grea încercare de misiunea terifiantă prin care trebuie să treacă împreună... și să-i supraviețuiască.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410471
Când dragostea te schimbă

Read more from Putney Mary Jo

Related to Când dragostea te schimbă

Related ebooks

Erotica For You