Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Curcubeie sfărâmate
Curcubeie sfărâmate
Curcubeie sfărâmate
Ebook513 pages8 hours

Curcubeie sfărâmate

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Deprins cu primejdiile și bântuit de propriul trecut, lordul Michael Kenyon nu ezită să-și riște viața în vâltoarea războiului. Acum însă se vede pus în fața unui pericol mult mai mare: acela de a-și pierde inima, îndrăgostindu-se iremediabil de frumoasa infirmieră de pe front care i-a salvat viața, dar care nu poate fi a lui.

Considerată o adevărată sfântă pentru virtutea, altruismul și curajul său, Catherine Melbourne are un secret care o macină de multă vreme. În Michael vede forța și blândețea după care tânjește, însă, de dragul onoarei, trebuie să-și ascundă iubirea și să-l îndepărteze. Chiar și atunci când se eliberează dintr-o căsnicie care i-a adus numai nefericire, nu-i mărturisește adevărul lui Michael, deoarece știe prea bine că n-ar mai putea fi soția altcuiva.

Soarta îi oferă însă posibilitatea de a căpăta o avere, un titlu și o moștenire pentru fiica sa – cu condiția ca Michael să joace rolul soțului ei în cursul vizitei pe o insulă sălbatică din Cornwall. Ceea ce începe ca o simplă călătorie se transformă însă într-un vârtej nebun de pericole și trădări și dragoste – o dragoste pătimașă, care nu mai poate fi negată.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410457
Curcubeie sfărâmate

Read more from Putney Mary Jo

Related to Curcubeie sfărâmate

Related ebooks

Erotica For You