Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Umbrele trecutului
Umbrele trecutului
Umbrele trecutului
Ebook400 pages6 hours

Umbrele trecutului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În calitate de unic moștenitor al contelui de Daventry, maiorul Alexander Randall are datoria să-și găsească o soție și să asigure descendența titlului. Mireasa perfectă pentru un bărbat în poziția lui ar fi o tânără de familie bună, dar femeia care-i bântuie visele este Julia Bancroft, o moașă dintr-un sat liniștit, urmărită de un trecut tulbure, care-o aduce sub protecția maiorului.

În interval de o zi, Julia este răpită de acoliții primului soț, salvată și cerută în căsătorie de un bărbat pe care abia îl cunoaște, dar pe care nu-l poate uita. Deși relația cu frumosul și enigmaticul maior îi oferă siguranță, femeia se teme că nu va mai putea avea niciodată încredere într-un bărbat. Dar, pe măsură ce pasiunea îi încălzește din nou inima rănită, Julia începe să spere că va reuși, totuși, să învețe ce înseamnă o căsătorie adevărată...

Seria Destine nobile continuă cu o nouă poveste romantică, despre pasiune și onoare.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410211
Umbrele trecutului
Read preview

Read more from Putney Mary Jo

Related to Umbrele trecutului

Related ebooks

Books Recommended For You