Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Umbrele trecutului
Umbrele trecutului
Umbrele trecutului
Ebook400 pages6 hours

Umbrele trecutului

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În calitate de unic moștenitor al contelui de Daventry, maiorul Alexander Randall are datoria să-și găsească o soție și să asigure descendența titlului. Mireasa perfectă pentru un bărbat în poziția lui ar fi o tânără de familie bună, dar femeia care-i bântuie visele este Julia Bancroft, o moașă dintr-un sat liniștit, urmărită de un trecut tulbure, care-o aduce sub protecția maiorului.

În interval de o zi, Julia este răpită de acoliții primului soț, salvată și cerută în căsătorie de un bărbat pe care abia îl cunoaște, dar pe care nu-l poate uita. Deși relația cu frumosul și enigmaticul maior îi oferă siguranță, femeia se teme că nu va mai putea avea niciodată încredere într-un bărbat. Dar, pe măsură ce pasiunea îi încălzește din nou inima rănită, Julia începe să spere că va reuși, totuși, să învețe ce înseamnă o căsătorie adevărată...

Seria Destine nobile continuă cu o nouă poveste romantică, despre pasiune și onoare.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410211
Umbrele trecutului

Read more from Putney Mary Jo

Related to Umbrele trecutului

Related ebooks

Erotica For You