Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pasiune și onoare
Pasiune și onoare
Pasiune și onoare
Ebook439 pages7 hours

Pasiune și onoare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Bastard controversat și aventurier, Damian Mackenzie este un personaj notoriu și un inepuizabil subiect de discuții. În ciuda reputației sale cel puțin îndoielnice, pentru tânăra Kiri Lawford el este un erou, al cărui curaj a salvat-o din mâinile contrabandiștilor. Mai onorabil decât oricare alt lord pe care l-a cunoscut vreodată și... cu mult mai atrăgător decât credea că poate fi un bărbat. Cum ar putea să nu se îndrăgostească de el?

Cu o istorie ca a lui, Damian nu-și poate permite să curteze o lady, mai ales când aceasta este sora unuia dintre cei mai vechi prieteni ai săi. Dar când o încercare de asasinat amenință Coroana Britanică, el descoperă că Lady Kiri nu este nici pe departe atât de ingenuă și de cuviincioasă cum credea..., ci o lady exotică și deloc convențională, la ale cărei farmece nici un bărbat nu poate rezista...

Eroi fermecători, o intrigă complexă și acțiune alertă: ultimul roman din seria Destine nobile are toate ingredientele unei povești de succes.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410174
Pasiune și onoare

Read more from Putney Mary Jo

Related to Pasiune și onoare

Related ebooks

Erotica For You