Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O nouă viață
O nouă viață
O nouă viață
Ebook389 pages6 hours

O nouă viață

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Naufragiat pe o plajă pustie, Adam nu-și mai amintește nimic din trecutul său. Așadar, este încântat să audă că tânăra cu păr bălai care-i îngrijește rănile este soția sa. Numele și chipul nu-i sunt familiare, dar atingerea și căldura ei sunt neasemuite.

În Anglia începutului de secol nouăsprezece, Mariah Clarke a moștenit splendidul conac Hartley. Fostul proprietar susține că domeniul a fost câștigat de tatăl fetei trișând la cărți și încearcă să-l obțină înapoi făcându-i curte tinerei, care, imprudentă, îi declară că este deja măritată. Apoi, răspunsul la rugile ei de a găsi o cale să transforme minciuna în adevăr apare pe o plajă părăsită, sub chipul unui tânăr naufragiat. Să-l convingă pe Adam că îi este soț pare surprinzător de ușor. Dar pasiunea născută dintr-o fantezie devine curând periculos de reală și complet irezistibilă.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410150
O nouă viață

Read more from Putney Mary Jo

Related to O nouă viață

Related ebooks

Erotica For You