Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce spun eu și ce înțelegi tu. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite
Ce spun eu și ce înțelegi tu. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite
Ce spun eu și ce înțelegi tu. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite
Ebook409 pages6 hours

Ce spun eu și ce înțelegi tu. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Femeile și bărbații trăiesc în lumi diferite… create de cuvinte diferite. Cartea Ce spun eu și ce înțelegi tu. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite este un adevărat fenomen cultural și intelectual care s-a aflat aproape patru ani pe lista de bestselleruri New York Times, din care opt luni pe primul loc. Este cartea ce a adus în atenția publicului diferențele de gen din modurile de vorbire. Cu o combinație rară de perspicacitate științifică și scriere încântătoare și amuzantă, Tannen arată cum de este posibil ca bărbații și femeile să aibă o impresie total diferită despre ce s-a spus în cadrul unei conversații.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066867641
Ce spun eu și ce înțelegi tu. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite

Related to Ce spun eu și ce înțelegi tu. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite

Related ebooks

Psychology For You