Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Grupul Bilderberg. Elita din umbră și influența ei asupra politicii mondiale
Grupul Bilderberg. Elita din umbră și influența ei asupra politicii mondiale
Grupul Bilderberg. Elita din umbră și influența ei asupra politicii mondiale
Ebook363 pages7 hours

Grupul Bilderberg. Elita din umbră și influența ei asupra politicii mondiale

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Grupul Bilderberg explorează mecanismele ascunse ale influenței în lume și interacțiunile elitei puterii transnaționale. Nu este vorba aici despre cine știe ce teorii ale conspirației, ci sunt vizate forțele fundamentale care modelează lumea în care trăim. Aceste forțe acționează asupra noastră, a tuturor, cu implicații profunde.

Prin intermediul interviurilor exclusive cu participanții la cea mai prestigioasă dintre toate rețelele transnaționale – Bilderberg –, cartea oferă o perspectivă unică asupra motivațiilor și interconexiunilor celor mai puternici oameni din lume. În plus, își propune să demonstreze un lucru foarte important: consensul elitei nu este pur și simplu produsul unei rațiuni comune în cadrul grupului, ci mai degrabă reprezintă o consecință a relațiilor subtile de putere care se stabilesc în cercurile elitei.

Lucrarea de față aruncă pentru prima oară lumină asupra întrebării critice: Cine conduce lumea și de ce o conduce astfel?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066868303
Grupul Bilderberg. Elita din umbră și influența ei asupra politicii mondiale
Read preview

Related to Grupul Bilderberg. Elita din umbră și influența ei asupra politicii mondiale

Related ebooks

Modern History For You

View More