Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fațetele dragostei
Fațetele dragostei
Fațetele dragostei
Ebook341 pages5 hours

Fațetele dragostei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

E riscant să iubești doi oameni în același timp, dar pentru Florence Brown riscul pare să merite: ea descoperă uimită că sentimentele ei față de soțul său, Robert, sunt la fel de autentice ca dragostea față de renumitul neonatolog și profesor Thomas Marvelle, a cărui controversată invenție – incubatorul umed – poate salva bebelușii prematuri născuți cu săptămâni bune înainte de termen. După un astfel de joc la dublu plin de satisfacții, Florence descoperă că este însărcinată. Este aproape sigură că poartă în pântece copilul lui Robert. Dar dacă totuși tatăl este Thomas?

Helen Donald este o asistentă care își plânge bebelușul pe care l-a pierdut în mod tragic cu ceva timp înainte de inventarea incubatorului umed. Suferința ei este greu de descris și de depășit, iar relația cu soțul este pusă la grea încercare. Va reuși oare prin ajutorul dat altor părinți care trec prin aceeași dramă să își continue viața alături de omul iubit?

Fațetele dragostei este un roman care surprinde lucrurile pe care dragostea ne poate îndemna să le facem, un roman îndrăzneț, înduioșător, uneori amuzant și pe alocuri dureros de sincer.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866422
Fațetele dragostei

Related to Fațetele dragostei

Related ebooks

Erotica For You