Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Triumful dragostei
Triumful dragostei
Triumful dragostei
Ebook172 pages2 hours

Triumful dragostei

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Pentru omul de afaceri John Gardner, contesa Napier este cea de mai preț comoară a sa. Însă chiar dacă John are toți banii din lume, un singur lucru nu-i poate oferi contesa – un loc în societate.

După ce contesa Napier moare, John Gardner realizează că singurul mod în care ar putea avea un loc în înaltă societate este prin fiica lui vitregă – domnița Selina. Pentru a reuși acest lucru el vrea s-o căsătorească cu cel care îi va plăti mai mult. Însă un singur lucru nu și-a închipuit John Gardner – ea este foarte încăpățânată și vrea să se căsătorească doar din dragoste, cu siguranță nu pentru bani.

Ajutorul îi vine în mod neașteptat din partea marchizului de Castleton, bărbat în care găsește în cel mai scurt timp un aliat puternic. Marchizul decide s-o ajute, mai ales că la rândul lui este îngrozit de căsătoria aranjată care i se pregătește și lui. Într-un final, alături de marchiz, Selina va descoperi că-n ciuda diferenței de vârstă sunt amândoi niște romantici în căutare de iubire adevărată.

Oare ce se va întâmpla? Vor descoperi ei iubirea adevărată? Ori se vor căsători amândoi cu persoana cu care nu trebuie?

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866408
Triumful dragostei

Read more from Cartland Barbara

Related to Triumful dragostei

Related ebooks

Erotica For You