Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Întoarcerea în paradis
Întoarcerea în paradis
Întoarcerea în paradis
Ebook150 pages2 hours

Întoarcerea în paradis

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Revenind la conacul părintesc după studiile făcute la un pension parizian, Louisa Hatton așteaptă cu nerăbdare tot ceea ce speră să îi ofere în continuare viața. Ingenuă și încă visătoare, ea își dorește să cunoască adevărata dragoste cât mai curând. Însă vestea pe care o primește reprezintă o grea lovitură pentru sufletul ei romantic – părinții i-au aranjat căsătoria cu Lord Westbridge, noul vecin de moșie, sperând astfel să scape de sărăcie și de datorii. Louisa este revoltată de grosolănia lui Westbridge, care se dovedește un om crud și respingător, obișnuit să-i domine fără menajamente pe toți cei din jur. Mai mult, se pare că singurul care ar putea s-o ajute este misteriosul și chipeșul Roderick Blake, ai cărui ochi întunecați au vrăjit-o. Dar Roderick este doar un simplu grăjdar – cum ar putea să lupte împotriva planurilor diabolice care i s-au pregătit? Încleștarea dintre cei doi pretendenți la inima Louisei va scoate la iveală nu numai secretele trecutului lor, ci va dovedi încă o dată forța idealurilor romantice și puterea izbăvitoare a dragostei.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866385
Întoarcerea în paradis

Read more from Cartland Barbara

Related to Întoarcerea în paradis

Related ebooks

Erotica For You