Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O pasiune interzisă
O pasiune interzisă
O pasiune interzisă
Ebook442 pages6 hours

O pasiune interzisă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Francis și Lizzie, două gemene aproape identice, se apropie de patruzeci de ani și de un moment de răscruce al existenței lor. Lizzie este soție, mamă a patru copii și conduce o afacere de succes. Francis este singură, are o mică agenție turistică și, aparent, își trăiește viața depinzând emoțional de sora ei. Dar totul începe să se schimbe când, dintr-un impuls, Francis decide să nu-și mai petreacă sărbătorile de Crăciun în familie, ci să facă o călătorie în Spania, unde se îndrăgostește nu numai de o țară splendidă, ci și de un spaniol bogat, frumos, dar și însurat. În vreme ce Francis înflorește în noua viață independentă și devine tot mai prinsă în povestea de dragoste ilicită, Lizzie este din ce în ce mai geloasă pe noua existență a surorii ei, pierzându-și treptat interesul față de propria afacere și familie. Pe negândite, rolurile se inversează, Frances fiind cea încântată de tot ce se întâmplă în viața ei, inclusiv de faptul că urmează să aibă un copil cu bărbatul pe care îl iubește, în vreme ce Lizzie se cufundă tot mai adânc în depresie. Zdruncinate de întorsătura pe care o iau lucrurile, cele două surori se văd nevoite să-și reevalueze propriile roluri – atât în viața personală, cât și în relația specială dintre ele.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866361
O pasiune interzisă

Related to O pasiune interzisă

Related ebooks

Erotica For You