Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea. Gene egoiste, chimie sau romantism?
Dragostea. Gene egoiste, chimie sau romantism?
Dragostea. Gene egoiste, chimie sau romantism?
Ebook429 pages7 hours

Dragostea. Gene egoiste, chimie sau romantism?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce este dragostea? Cum poate fi explicat ceva atât de intim, de misterios, de minunat? Autorul nu își propune să ne dezvăluie vreun mare adevăr filosofic, nici să ne ofere sfaturi practice. Nu ne învață cum să avem orgasm sau cum să scăpăm de gelozie. Nu ne spune că femeile gândesc cu o altă parte a creierului decât bărbații, nici nu ne arată cum să ne salvăm relația. În schimb, ne ajută să înțelegem comportamentul sexual și social, dar și mecanismele din spatele unor reacții pe care le considerăm normale și firești.

În căutarea răspunsului la întrebarea Ce este dragostea?, Richard David Precht explorează discipline dintre cele mai diverse: biologia, psihologia, sociologia, filosofia, chiar și chimia. De la fiecare vom afla câte ceva despre dragoste: cât de egoiste sunt genele noastre și cât de mult ne influențează; ce este tipic comportamentului sexual feminin și celui masculin; cât de mare este aportul culturii la capacitatea noastră de a ne înțelege pe noi înșine și de a înțelege lumea, ca femeie sau ca bărbat; ce se întâmplă, de fapt, în creierul nostru când iubim; care este diferența dintre dragoste și sex; de ce a devenit atât de importantă pentru noi dragostea romantică.

În final, aflăm că dragostea nu are explicație. Ea nu poate fi decât trăită!

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066865784
Dragostea. Gene egoiste, chimie sau romantism?
Read preview

Related to Dragostea. Gene egoiste, chimie sau romantism?

Related ebooks

Philosophy For You