Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tu și viitorul tău
Tu și viitorul tău
Tu și viitorul tău
Ebook885 pages9 hours

Tu și viitorul tău

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Zodia ta. Trăsăturile definitorii ale personalității tale. Horoscopul tău pe 40 de ani.

„Lansat acum un an în Canada, volumul de față a devenit rapid un bestseller internațional. Citindu-l, îți dai seama cu ușurință de ce: este fondat pe o îndelungată și solidă experiență astrologică, este ilustrat cu exemple convingătoare, este scris cu inteligență, umor și multă căldură. Georgia Nicols are un pătrunzător spirit de observație, care-i permite să creioneze cu obiectivitate cele 12 profiluri zodiacale, dar are și eleganța de a sublinia potențialul pozitiv, de a încerca să ajute reprezentații fiecărei zodii să se exprime prin ceea ce au mai valoros. Noutatea (și curajul!) lucrării constă însă în prognoza pe 40 de ani. Autoarea nu numai că abordează o perioadă de timp generoasă, dar pune la dispoziția cititorilor, alături de previziunile pentru anii ce vor veni, până în 2023, și o retrospectivă a anilor scurși din 1983 până în prezent, astfel încât în realismul analizelor ce sondează trecutul să putem găsi o garanție a acurateței celor ce scrutează viitorul.“ – Mihaela Dicu, Președintă de Onoare a Asociației Astrologilor din România

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863278
Tu și viitorul tău

Related to Tu și viitorul tău

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You