Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vara iubirii regăsite
Vara iubirii regăsite
Vara iubirii regăsite
Ebook450 pages6 hours

Vara iubirii regăsite

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

La treizeci de ani, Charlotte Wheelright pare să-și fi găsit în sfârșit pasiunea – o grădină cu produse organice pe insula Nantucket, pe domeniul bunicii ei Nona. Deși noua activitate îi aduce succes, cultivarea unei relații mai profunde cu oamenii, mai ales cu vecinul ei Coop, pare a fi o sarcină mult mai dificilă.

Generozitatea Nonei față de Charlotte provoacă o adevărată furtună în familie, îngrijorată că nepoata favorită ar putea moșteni mai mult decât ceilalți, așa că reuniunea anuală la casa de pe insulă devine prilej de tensiuni și intrigi. Este însă vara surprizelor, căci Nona are un secret care îi apasă sufletul de ani întregi, iar Helen, mama lui Charlotte, se confruntă cu o trădare care-i amenință liniștea sufletească și siguranța familiei.

Reunind firele vieții a trei generații de femei, fiecare aflată la o răscruce a vieții, romanul plin de optimism al lui Nancy Thayer ne arată că, oriunde ne-ar purta cărările vieții, dragostea ne va arăta mereu drumul spre casă.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863193
Vara iubirii regăsite

Related to Vara iubirii regăsite

Related ebooks

Erotica For You