Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În căutarea fericirii
În căutarea fericirii
În căutarea fericirii
Ebook266 pages4 hours

În căutarea fericirii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Când Toots Loudenberry se mută din Carolina de Sud la Los Angeles pentru a fi aproape de fiica ei, Abby, primul lucru pe care îl face este să-și cumpere o casă somptuoasă pe plaja din Malibu – ceea ce îi va rezerva câteva surprize ieșite din comun. împreună cu prietenele ei din copilărie, Ida, Sophie și Mavis, nașele lui Abby, alături de care a trecut prin nenumărate aventuri până acum, energica Toots are de rezolvat tot felul de probleme spinoase, de la aflarea adevărului despre amantul Idei, care pare mai interesat de contul ei bancar decât de aventura romantică, până la soarta tabloidului condus de Abby, pândit de faliment. însă cele patru prietene nu se dau bătute în încercarea de a transforma The Informer în cel mai cunoscut ziar al celebrităților din Los Angeles, iar ajutorul vine, în mod spectaculos, de unde nici nu se așteaptă, cu un eveniment care va zgudui Hollywoodul din temelii.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863155
În căutarea fericirii

Related to În căutarea fericirii

Related ebooks

Erotica For You