Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Taina contesei
Taina contesei
Taina contesei
Ebook408 pages7 hours

Taina contesei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un adevărat maestru al senzualității, Rafael Whitbourne, duce de Candover, și-a căpătat reputația de cuceritor în budoarele elegante ale aristocratelor din Anglia, fără însă să-și dăruiască vreodată inima sau mâna.

Pe neașteptate, o misiune vitală pentru un prieten îl duce la Paris, unde trebuie să colaboreze cu contesa Magda Janos, „cea mai frumoasă spioană din Europa“. Spre uluirea lui, fermecătoarea femeie nu este deloc o contesă adevărată, ci prostituata care l-a trădat cu mulți ani în urmă – singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat și, totodată, singura pe care a urât-o din toată inima.

Margot Ashton, cum cunoscută de toată lumea bună drept contesa Janos, nu-și dorește decât să uite trecutul dureros și pe bărbatul care, cu cruzime, a nedreptațit-o.

Pe fundalul intrigilor și al comploturilor care pot arunca un continent în război, povestea de dragoste și ură dintre cei doi își găsește deznodământul pasional.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863131
Taina contesei

Read more from Putney Mary Jo

Related to Taina contesei

Related ebooks

Erotica For You